Datu Pertsonalak Babesteko 2016/679 Europako Erregelamendua eta hura garatzeko araudia betez, honako hau jakinarazten dizugu:
Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna: Bilbao Bizkaia Museoak, Mirasol Kondea 2, 48003 Bilbo; edo posta elektronikoa:info@bbmuseoak.eus

BILBAO BIZKAIA MUSEOAK erakundean ematen diguzun informazioa erabiltzen dugu, gure erakundeak garatutako jarduerarako zuk egindako erreserba kudeatzeko. Emandako datuak bi hilabetez gordeko dira,
eta denbora hori igarotakoan ezabatu egingo dira. Datuak BILBAO BIZKAIk bakarrik tratatuko ditu
MUSEOAK eta hark kontratatutako enpresak, edo legezko betebeharren bat dagoenean. BILBAO BIZKAIA MUSEOAK erakundeak bere eskubideak baliatzeko aukera bermatzen dio erabiltzaileari: interesdunaren datu
pertsonalak eskuratzea, eta horiek zuzentzea edo ezabatzea, edo horien tratamendua mugatzea, datuen eramangarritasunerako eskubidea, edo tratamenduaren aurka egiteko eskubidea, BILBAO BIZKAIA MUSEOAK erakundeari zuzendutako posta arruntaren bidez —Mirasol Kondea 2, 48003 Bilbo— edo posta elektronikoaren bidez: info@bbmuseoak.eusEuropar Batasuneko edozein kontrol-agintaritzaren aurrean ere egin ahal izango ditu erreklamazioak (www.aepd.es). Informazio gehiago nahi izanez gero, gure web-orriko pribatutasun-politika erabil daiteke: www.bbmuseoak.eus